تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - معماهای خانه ملت!
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

معماهای خانه ملت!

تاریخ:یکشنبه 1390/07/17-07:55 قبل از ظهر

معماهای خانه ملت!

اطاقهای مجلسین شورای ملی وبخصوص اطاق مجلس نمایندگان به خانه ملت مشهور شده است، این خانه یك سال است كه دچار كشمكش شده وبر سر صاحبانش كه در واقع مردم افغانستان است خراب گردیده وهر روز غوغایی بر پا است.
مجلس نمایند گان به سه دسته تقسیم شده كه بنامهای ائتلاف حمایت از قانون وائتلاف اصلاح طلبان در دو سوی جبهه در گیری وگروهی هم نه شر قی ونه غربی وبه یك اعتبار دیگر نه شمالی ونه جنوبی در میان ایستاده تا ببینند كه هم قطاران شان چه می كنند.
ائتلاف حمایت از قانون پس از آن شهرت گرفت كه در برابر تصمیم كمیسیون مستقل انتخابات ایستاد وآن را نوعی خیانت به قانون وتاثیر پذیری از حكومت تلقی كرد، به نظر این ائتلاف كه تعداد شان در آغاز به صد وهفتاد وپنج نفر می رسید ودرین اواخر تا حدود صد نفر كاهش یا فته بود شمولیت 9نفر اعضای جدید به جای 9نفر اعضای پیشین كه با یك اقدام تقریبا نظامی انجام پذیرفت، نوعی كودتا علیه پارلمان بوده ودر اعتراض به همین موضوع، دست به اعتراض زده واز مجلس خارج شدند ومدت زیادی در بیرون از مجلس بحیث معترض عمل می كردند. درجانب دیگر گروه موسوم به اصلاح طلب كه عمدتا هواداران سر سخت رییس جمهور كرزی هستند، اقدام كمیسیون مستقل انتخابات را تنها گزینه معقول برای ختم بحران یك ساله انتخابات می دانستند وازین كار حمایت كردند، این گروه هرگز كار كمیسیون را غیر قانونی نمی دانست ونیز تاكید داشتند كه فیصله های مجلس نمایندگان همواره تاكید بر غیر قانونی بودن دادگاه اختصاصی وصلاحیت داشتن كمیسیون انتخابات بحیث تنها نهاد قانونی مسؤل برای ختم بحران انتخابات داشت ولذا آنچه كه امروز گروه حمایت از قانون انجام می دهند نوعی تظاهر به قانون گرایی وخودنمایی وتوجیه تقلبات اعضایش می باشد. گروه سوم اعدادی بودند كه فقط می گفتند الهی عاقبت خیر!
از چند وچون قضیه می گذریم وبخصوص جنبه های حقوقی بحث كه در هیچ طرف وجهی برای توجیه منطقی ندارد، درین نوشته به چند معما می پردازم كه برای خودم هم كامل حل نشده ومنتظر دیدگاههای دوستان هستم.
1-از قدیم یك متل بود كه دست زده بالا است وتا بسیار وقتی مفهوم واقعی این حرف را درست درك كرده نمی توانستم ولی حالا تا حدودی می فهمم، شاید فهم شما نیز چنین باشد؛از میان برنامه های تلویزیون های افغانستان یك برنامه را كه تقریبا همیشه می نگرم" كشتی كج" است. درین كشتی قهرمانانی هستند كه واقعا دارای توان،فن ودرعین حال ضابطه هستند ونیز قهرمانانی كه این معیار ها در آنها خیلی ضعیف است، گاهی همین ضعیفها كه در مقابل قوی ها به رقابت می افتند، از نیرنگ كار می گیرند ودوست شان را در جایی بحیث مشوق ایستاد می نمایند ودر حینی كه دچار مشكل می شوند دوست شان یا رقیب را بدون اینكه داور متوجه شود آسیب میزند ویا اینكه داور را مصروف كرده فرصت تخلف وبهره گیری از ابزاز غیر قانونی را به دوست حاضر در میدانش فراهم می كند ودر نتیجه یك وقت می بینی كه پهلوان واقعی در میدان افتاده وداور دست متقلب ضعیف را بالا كرده است. من بحیث بیننده در روزهای نخستین كه این مسابقات را می دیدم سخت بر سر متقلب وداور عصبانی می شدم ولی اكنون كم كم این حساسیت فروكش كرده است چون می بینم كه خودپهلوان مظلوم واقع شده وصدها وهزاران تماشاچی حاضر در صحنه همین نتیجه را می پذیرند وحالا فكر می كنم كه متل قدیمی ها خیلی برداشت دقیق از واقعیت هایی است كه در اجتماع جریان دارد؛ دست زده بالا است ودر سیاست نیز یك چنین چیزی كاملا صادق است، آنكه زده برده است حال به هر نیرنگی كه بوده وتو هر چه معیار وارزشهارا مطرح نمایی نشانه ای از در ماندگی ات است وبس، خلاصه یل میدان وصاحب امتیاز ومدال وكپ قهرمانی همان است كه داور تنبل وترسو و رشوت خور دستش را بالا می كند چون اوبه هر نیرنگی كه بوده زده است.خانه ما ملت هم چنین حالتی دارد، چندین وچند ماه است كه دوستان ما رقم رقم رجز خواندند وتا وبالا دویدند وزمین را به آسمان دوختند وسر انجام پس به نقطه اول بر گشتند وگفتند قصه را از نو واز جای اولی خود شروع می كنیم ودر واقع پذیرفتند كه دست زده بالا است وآب زور سر بالا می رود.راستی فهم شما هم از معمای دست زده بالا است همین است؟
2-معمای دیگر این است كه این دوستانی كه ماهها قبل می گفتند یا همه ویاهیچ كس نه وبا همین شعار برامدند وكوچه ها وسركها را متر كردند وسر انجام باز گشتند وگفتند روز از نو روزی از نو، چرا فكر نكردند كه ازهمان آغاز اگر كاری می توانستند، از همین جایی كه خانه شان بود وجای شان وموقف شان وامروز پس بازگشته اند، نكردند؟ حالا كه 9 تای شان را از دست داده اند ویكی را در حال احتضار رها كرده اندوباز گشته اند چه چیز تازه ای پیداشده؟ گفته می شود كه دوماهه معاش ایشان را به جرم غیر حاضری نا موجه قید كرده وهمین باعث شده كه مصلحت! بر معیار ومنفعت را بر ضرر ترجیح دهند! شما چه تفسیری ازین معما دارید؟
3- سومین معما این است كه با دخول گروه حمایت از قانون تعدادی از گروه اصلاح طلبان خارج شدند، آیا این یك روش نو در اصلاح طلبی است؟آیا این آغاز یك كشمكش جدید است؟ آیا سر نوشت این انتخابات بالا خره روشن می شود؟آیا 220 میلیون دلار مصرف شده در انتخابات وقریب به 300 ملیون دلاری كه پس از آن بنام خانه ملت وسر وسامان دادن آن مصرف شده بالاخره قیمتی دارد یانه؟ بگذریم از سرنوشت وبد بختیهای دیگر این ملت بی سرنوشت.
4- معمای چهارم اینكه آقای كرزی به سیمین باركزی كه بخاطر اخراجش از خانه ملت اعتصاب غذا؛ یعنی شكل دموكراتیك وقانونی خود كشی ودیگران را به عذاب انداختن نموده است گفته كه در گفتگو با مراجع قضایی مشكل وی را حل می نماید، چگونه؟ آیا اورا باز می گرداند وخانم رحیمه جامی را دوباره اخراج می كند؟باز او هم همین راه را ادامه نمی دهد؟ ودیگرانی هم ازین شیوه كار نخواهند گرفت؟یا اینكه یك كرسی برای باركزی اضافه می كند چنانكه برای اشخاص بار ها وزارت جور شده؟ باز آیا دیگران نخواهند خواست یك چوكی برای شان اضافه شود؟ خوب دل كه تنگ نباشد جای تنگ نیست!!
5- معمای پنجم این است كه عده ای فارغ از غوغای داخل خانه ملت، بنام معترضین انتخابات سال89 وتعدادی هم بنام وكلای معرفی شده از سوی دادگاه در چوك آریانا(فواره آب) ودر مقابل ارك ریاست جمهوری از مدتی پیش خیمه زده وشب وروز شان را سپری می كنند وگفته می شود كه این خیمه هم درین روزها كلان تر شده واعتصاب باركزی ووعده رییس جمهور آن خیمه نشینان ملت را نیز تشویق كرده ودر دلهای شان نور امید دمیده است. سر نوشت اینها چه می شود؟ نمایشگاه زیر خیمه ای انتخابات دموكراتیك ما تاكی در منظر دنیا بر پا خواهد بود؟
...ومعماهای دیگری...راستی درنبود چنین معماها ومعما آفرینان زندگی راحت تر نیست؟


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
لینكستان وبلاگهای افغانستانی
چهارشنبه 1390/07/20 07:40 بعد از ظهر

مدیریت محترم جناب جوادی
وبلاگ شما در " لینکستان وبلاگهای افغانستانی " ثبت شده است
با قرار دادن نام این لینکستان در قسمت پیوندهای وبلاگتان ، ما را در راهی كه در پیش داریم یاری نمایید
منتظر شما هستیم
با تشکر مهدی خادمی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ