تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - صدای پای دیكتاتوری
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

صدای پای دیكتاتوری

تاریخ:دوشنبه 1390/10/12-07:00 قبل از ظهر

صدای پای دیكتاتوری

حكومت افغانستان بر علاوه بسیار عیوب دیگری كه دارد، در این اواخر رویكرد شدیدی بسوی دیكتاتوری نموده ودر ازبین بردن استقلالیت نهاد های مستقل دست یازیده است.
گرچه نشانه های پنهان دیكتاتوری كرزی ازچند سال قبل پیدا بود ولی كسی نمی خواست بپذیرد ویا خود شریك این روند بود؛ اما اكنون این روند سریعتر وگستر ده تر شده ودامن بسیاری ها را گرفته  وضجه خیلی ها بالا شده است.
كرزی اولین خنجر را در قلب قوه قضاییه فروبرد وازین قوه مستقل وبسیار مهم راوسیله ای برای پیش برد مقاصد خود ساخت وتوسط آن مانع جدی بر سر راه قوه مقننه ایجاد كرد.
روزی كه آقای كرزی در جریان رای اعتماد اولین كابینه اش ، پرونده سه تن از وزرای نا كام را به دادگاه عالی راجع ساخت واین نهاد بر خلاف همه موازین حقوقی وقانونی وبر خلاف اصل تفكیك قوا وبر خلاف استقلالیت خود، مطابق اوامر سلطان حكم وزارت را برای آن سه تن داد ودر واقع قوه قضاییه كار قوه مقننه را به نفع قوه مجریه انجام داد، واضح بود كه حكومت كرزی دموكراسی را تا آنجا می پذیرد كه منافعش را تهدید نكند.
اولین اقدام كرزی در استعمال قوه قضاییه علیه قوه مقننه ضمن امتحان قدرت خود ووابستگی این قوه، نفی صلاحیت "تاییدی وشراكتی " این قوه در تاسیس نهاد ها بود ودومین استعمال قوه قضاییه بر علیه قوه مقننه، نفی صلاحیت"نظارتی"آن در قضیه سلب اعتماد وزیر خارجه صورت گرفت. پس از آن كرزی توانست توسط همین قضات رشوت خور ووابسته، هفت قانون را متوقف ودوسیه های ارجاعی از سوی پارلمان در مورد مقامات متخلف وحسابهای قطعیه سالهای مالی را قید ونابود سازد.درواقع صلاحیت"قانون گذاری"عالی ترین ار گان تقنینی نیز ازبین رفت وبازیچه كرزی قرار گرفت واز نمایندگان مردم دلالان مردم درمانده از اداراة فاسد واداراة واداره چی های فاسدتر ساخته شد وبس.
شاید استعمال  نهاد های مستقل ، مدنی وقوه قضاییه در جریان انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی را كسی از یاد نبرده باشد وبر همه آشكار شده باشد كه نظام در ظاهر دموكراتیك بدترین دیكتاتوری چتل است؛ دیكتاتوری چتل معنی اش این است كه این دیكتاتوری در آن بخشهایی است كه منافع یك شخص وباند را تامین می كند ودر سایر بخشها چماق تفكیك قوا فساد لجام گسیخته ای را بر فرق وگرده مردم حواله می كند.
دیكتاتوری اما در نقطه خاصی مهار نمی شود وتمامی ساحاتی را كه به نحوی منافع دیكتاتور را تهدید می كند سرایت می نماید، اكنون كرزی برای گشودن راه آینده اش دست به باند سازی گسترده ای زده است؛ تغییر در ساختار كمیسیون مستقل حقوق بشر، كمیسیون مستقل انتخابات وكمیسیون اصلاحات اداری از مواردی است كه اعلام شده وگفته می شود كه تغییرات در كابینه وولایات نیز در بر نا مه آقای كرزی است.
شاید نفس تغییروجابجایی نه نكوهیده باشد ونه لزوما بمعنی دیكتاتوری ولی با توجه به پیشینه بر خوردها وزمینه های اقدامات می تواند تهدید كننده باشد؛ اعضای كمیسیون انتخابات علی رغم اینكه منصوبین كرزی بودند ودر تعامل با او كار می كردند ولی در بازیهای انتخاباتی نتوانستند مطابق دهل وی برقصند؛این كمیسیون بسیار كوشید كه مطابق خواست كرزی عمل كند ولی مدیریت آن به دلیل حضور بسیار گسترده مخالفین كرزی در انتخابات وپیروزی آنها كاملا مطابق میل وی نبود ونارضایتی هایی را در پی داشت واقدامات جدی ومستقیم خود او وبه كار گیری حربه قوه قضاییه در زمینه را به همراه.بد نام شدن یك نهاد مستقل ملی كه نقش حیاتی در تمثیل دموكراسی دارد وبی اعتبار شدن یكی از اركان اساسی دولت وبی اعتمادی مردم نسبت به پروسه های ملی وروند دموكراتیزه كردن دولت سازی، شاید بدترین بازی دیكتاتورمنشی كرزی بود ولی این بازی تباه كننده در همین حد متوقف نمانده اكنون او بازی دیگری را هم با این نهاد وهم با نهاد های دیگر را ه انداخته است.
گفته می شود كه كمیسیون مستقل حقوق بشر به دلیل مستند سازی نقض حقوق بشر وجنایات جنگی در سه دهه گذشته ونیز دوره حاكمیت كرزی مورد خشم سلطان واقع شده است ومی خواهد با آوردن تغییرات در آن كه خارج از صلاحیت وی است، این گزارش را نابود سازد؛ خطری كه اكنون همه را وبخصوص نهاد های مدنی وقربانیان جنایات را نگران ساخته است. از دید بسیاری ها وقتی سخن از نقض حقوق بشر زده می شود فورا اذهان به سوی جنگ های داخلی سوق داده می شود ولی واقعیت این است كه حقوق بشری به صورت خاموش وپچیده در دوره حاكمیت كرزی به مراتب خطرناك تر بوده است.
كرزی می خواهد با تغییرات وسیع در تمامی عرصه ها وبخصوص كمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملكی، گامهای وسیعی در تقرر افراد خاص خود وراندن افراد غیر وفادار بخود بردارد. حكومت كرزی هیچ گاه حكومت منسجم ودارای خط مشی واحدی نبوده وكوشش شده تا از طریق ایجاد یك شركت سهامی زمان را سپری نماید؛ اما اكنون كه عمر وزمان شراكت رو به پایان است وی می كوشد برای پس از 2014راه خود را هموار سازد؛ این هموار سازی دو احتمال دارد:یكی اینكه اصلا ما به انتخاباتی نرسیم كه دران صورت تیم یك دست تری را باید كرزی دست وپا كند ودیكتاتوری را به شكل علنی اش دوام دهد ودیگر اینكه یك انتخابات صوری انجام شود وكسانی روی كار آید كه منافع وی را تامین نمایند ومانع از افشا شدن بسیاری از حقایق كتمان شده گردند.
كرزی برای هردو حالت اقداماتی كرده كه یكی همین تغییرات است ودیگری حزب سازیهای وسیع وگسترده(درین زمینه جداگانه می نویسم) واو با استفاده از فرصت دوساله وامكانات موجود ودر گیر بودن جامعه جهانی با تحولات خاورمیانه وپاكستان وایران وسرد شدن شان از كنترل شدید بالای افغانستان ونیز با بهره گیری از فضای تاریك سیاسی در كشور وتحركات قومی وقبیلوی، فرصت خوبی برای براورده ساختن مقاصدش دارد.
چیزی كه در پایان می خواهم تا كید كنم این است كه: همه در برابر این روند خطرناك اشتباه كرده اند وبخصوص نهاد های مدنی، نهاد های مستقل ملی ورسانه ها بجای اینكه باشنیدن نخستین صداهای دیكتاتوری كاری برای مانع شدن از پیشرفت این غول بی رحم كنند، بعضا نظاره گر قربانی شدن دموكراسی با ذبح پارلمان بودند وبعضی حتی نا خواسته این روند را كمك می كردند؛ این بعض از قسمت اعضای خود پارلمان شروع وتا رسانه ها ونهاد های مدنی را در بر می گیرد.به نظر می رسد اكنون كه آتش فتنه دامن همگان را فراگرفته داد وفریاد ها بر آمده وحتی بر خی هنوز هم نمی خواهند چیزی بگویند ولی چیزی كه مهم است اینكه اگر چه دیر شده ولی هنوز هم فرصتی برای نجات مردم وآزادی ودموكراسی است، بشر طی كه عقل های خفته بیدار شوند وصداهای پراكنده یكی گردد.نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ناطقی ورس
پنجشنبه 1390/11/13 08:21 بعد از ظهر
به نظری من حکومت آقای کرزی نه یک حکومت ملی هست ونه یک حکومت دکتاتوری بلکه آله دست دیگرانست وکشور مارامحل بازیچه شیروبز مهیا ساخته ودر بدل معامله های شخصی وسیاسی بردهان وکلا ورهبران مامهرسکوت زده شده که ما تاابد انتظار دادخواهی واستحققاق خود رانداشته باشم مثل الان عینا باچشمان خود درپارالمان سکوت بدیل شانرامیبینم مثال که گفته "چیزکه عیانست چه حاجت به بیانست" تشکر ازاندیشه های استاد بااحترام ناطقی هستم ازچجین ورس....
اجمل احمدی
دوشنبه 1390/10/12 03:50 بعد از ظهر
واقعیت فرمودی جناب جوادی صاحب .
احمدی
دوشنبه 1390/10/12 01:39 بعد از ظهر
افغانتستان برای عبور از بحران و ایجاد دولت-ملت سازی نیازمند یک دیکتاتور خوب است و متاسفانه کرزی چنین نیست..........
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ