تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - آزمون بد!!
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

آزمون بد!!

تاریخ:یکشنبه 1390/11/30-07:41 قبل از ظهر

آزمون بد!! (ازیادداشتهای فیسبوكی)

 

شب گذشته یاد داشتی با عنوان"بازار گرم دلار" در همین صفحه نشر كرده بودم كه در آن از تبادله پول میان وزراء ووكلاء در جریان رای اعتماد وسلب اعتماد، مستند به روایت تعدادی از وكلاء ومقامات دیگر سیاسی ودولتی سخن زده بودم، در میان نظرها به یكی دو نظر بر خوردم كه این روایت را از سر عقده وبرای تخریب می دانستند.

صبح امروز روزنامه های چاپ كابل را به دقت وتفصیل خواندم كه همه اقدام مجلس نمایندگان در مورد استیضاح وزرای مالیه وداخله واستجواب 16 وزیر دیگر برای پاسخ گویی به دلیل مصرف نتوانستن بودجه های شان ونیز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را دو آزمون بزرگ برای این مجلس یاد كرده بودند ولی همه اظهار نگرانی كرده بودند كه دخالت حكومت وتبادله پول ممكن است آزمون این نهاد را با دشواری وچالش مواجه سازد. با خود گفتم اگر من از سر عقده گفته باشم این رسانه ها چه عقده ای با این مجلس دارند؟

روزنامه ها ونویسندگان تبصره ها كوشیده بودند تا اعضای مجلس را تر غیب نمایند كه ازین دو آزمون سر بلند بیرون آمده یك سال بازی حكومت با این مجلس و فروبردن خنجر در قلب آن وبریدن رشته های مشروعیت وصلابت آن را یاد آور شوند. همچنین در این تبصره ها خربوزه های كلانی زیر بغل نمایندگان گذاشته بودند كه مجلس قبلی علی رغم تقابل سخت با حكومت نتوانست قد بر افرازد ونظارت از حكومت را به درستی انجام دهد ولی اقدام مجلس فعلی در استیضاح واستجواب وزراء، نشانه ای از قد بر افراشتن آن با سر فرازی است.

روزنامه ها كوشیده بودند كه با طرح موضوعاتی چون؛ عدم تغییر در تركیب كابینه وباز آمدن چهره های تكراری، معرفی شدن كسانی كه در گذشته مورد اعتماد واقع نشده ورد گردیده اند، تعیین شدن سر پرستهایی كه هم اكنون به دلیل بی كفایتی در مصرف بودجه در لیست استجواب ومواخذه هستند ونیز طرح این مبحث حقوقی كه مطابق اصول وظایف داخلی آیا معرفی مجدد كسانی كه در عین پست یك بار رد شده اند قانونی است یانه؟ نمایندگان را به رد این افراد ترغیب نمایند.

مگر فقط چند ساعت پس از نشر این مطالب، مجلس نشان داد كه یكی از آزمون هارا بسیار بد گذراند وآزمون دیگر نیز از همین حالا روشن است. مجلس نمایندگان با بالا بردن كارتهای سبز به نفع وزرای استیضاح شده وحتی نرفتن به پروسه رای دهی ثابت كرد كه همه نگرانی ها در مورد سلطه حكومت بر آن ومعامله گری درست بوده است. وقتی بعضی از اعضاء در داخل تالار با صدای بلند بالای اكثریت طرفداران وزراء كه مخالف استیضاح پس از تصویب آن بودند،فریاد زدند كه رشوت خورده اید ومعامله كرده اید، بگذارید ما حرف بزنیم ولی كسی این صداهارا نشنیدند وباز تصویب كردند كه لازم نیست این وزراء در معرض رای اعتماد یا سلب آن قرار گیرند، دیگر تردیدی در روایتی كه من در یاداشت بازار گرم دلار نقل كرده بودم باقی نماند. اگر كسی باز تشكیك نماید صرفا از سر لجاجت خواهد بود.

مجلسی كه دوروز قبل این دو وزیر را مستوجب مجازات دانسته به محكمه وجدان ملت كشانده بود به چه دلیل امروز به آنها پاداش داد؟ درین دو شبانه روز چه تحولی آمده بود؟ آیا تصمیم استیضاح نادرست بود ویا تصمیم برائت امروزی؟ و...

در مورد آزمون دومی نیز بازار معامله بسیار گرم است وروایتها وحشتناك وواقعا بر شمردن هریك بسیار دشوار ولی چیزی كه مرا وادار به نوشتن این سطور كرد این است كه معاملات وكیل ووزیر گاهی از پرده برون زده دامن قانون واصول حقوقی را هم آلوده می سازد.

در اصول وظایف داخلی به صراحت آمده كه اگر كسی نتوانست رای اعتماد بدست آورد، بار دوم نمی تواند در عین پست معرفی گردد. در تر كیب وزرای پیشنهادی از 9 نفر 7 تای آن كسانی اند كه قبلا در همین پستها رای اعتماد گرفته نتوانستند. برخی از نمایندگان واكنش نشان داده اند ولی امروز در مقابل آنها استدلال برخی دیگراز وكلاء وحكومت نیز در رسانه ها منعكس شده بود؛ آنها می گویند این ماده از اصول وظایف داخلی مر بوط دوره قبلی می شود وچون در تركیب دوره فعلی تغییر آمده ما كسانی كه جدیدا آمده ایم می توانیم به افراد رد شده در دوره قبلی رای بدهیم، جالب اینكه برخی از حقوقدانان حكومتی می گویند كه اصول وظایف داخلی قانون نیست وبرای رییس جمهور رعایت آن الزامی ندارد.

پاسخ حكومتی ها بسیار روشن است وآن اینكه اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی مطابق صراحت چندین ماده قانون اساسی از محكمترین قوانینی است كه تبعیت همگان از آن الزامی است وبه همین دلیل در گذشته تمامی رفتار نهاد ها از جمله ریاست جمهوری با مجلسین شورای ملی بر اساس اصول وظایف داخلی آنها صورت گرفته است وقانون تشكیلات اساسی دولت وقانون سلوك رفتاری سه قوه نیز صراحت به الزامیت رعایت اصول وظایف داخلی دارد.

در جواب این استدلال كه این ماده فقط شامل یك دوره می شود، مضحك بودن چنین استلال است. آیا می شود قانون را منوط به اشخاص كرد؟آیا به دلیل تغییر در تركیب اعضای مجلس، قانون هم تغییر می كند؟ آیا بیرون شدن چند عضو بمعنی خروج قانون از مدار اعتبار است؟ آیا مجلس تا كنون در چوكات همین اصول وظایف داخلی رفتار ننموده است؟ آیا ما جرای تلخ ریاست مجلس ونیابت دوم به این دلیل نبود كه مطابق اصول وظایف داخلی در هرسه مرحله كسی حایز رای 50+1%آراء نمی شد؟ و...

جالب است كه در دیگر مسایل این بزرگواران چقدر قانون می گویند ولی در بحث وزراء قانون دامنش بسیار كوتاه می شود، حتی حقوقدانان ترمنولوژی حقوقی شان تغییر می كند، گفته می توانید چرا؟ من باورم این است كه مجلس واعضای آن در آزمون دوم از همین نقطه دشواری شان آغاز می شود.

نظر خوانندگان فیسبوك تا كنون:

Fazil Hazara یادت بخیر ملالی جویا چه تعریفی خوب و عقلانی ازین خانه کرده بود. حقا که دختر افغان در عمق واقعیت های عینی این لجنزار گذری داشته و افسوس که امروز طرد قبیله ای سنت و غیرت شده است و غیرت هم غیرت دروغین حیوان منشی که این کشور و ملت را در قعر جهالت و بی منطقی فرومیبرد. بازهم تایید و تاکید میکنم که دملت کور همان است که گفته بود.

Mohammad Ullah Rahimi اکثر وکلای محترم ما پول ومنافع شخصی خودشان رامیبیند نه ملت وکیل کی دیروز بخاطیر رای هر کس را دربغل میگرفت و دست اش را فشار میداد اما امروز وقتی به کدام مجلس یا مسجد کی فاطحه میاید گارد اش دم دروازه مسجد اماده ایستاده هست کی این مردم انتحار نکنه.

Mohammad Ullah Rahimi خوب اقای جوادی وکیل صاحب محترم مه یک سوال دارم این وکیل صاحب های محترم ما کی در دوره کمپاین دالر مصرف کرده یالی از کجا پیداکنه ؟کی این قدر شکایت می کنید وکیلای ما قرص دار شده ، یک کمی وقت بدی کی قرص داری را پوره کنه بعد ازان فکر ملت .

Mohammad Ullah Rahimi شعار وکلای مردم محترم افغانستان ، مردم افغانستان بدانید کی ما به فکر شما ملت هستیم از وزیرصاحب ها دالر میگریم باز کی در دفتر ما امدید گیگ کلچه هسته و یک چند موتر دیگه میخرم باز یک چندگارد هم اضافه میکنیم کی وکیل شما کم نیایه .

یعقوب علی مطهری: متاسفانه همه ادارات افغانستان درین لجن غرق اند،شما جوادی عزیز از مجلس ومجلسی ها که بیشتر حشرونشر داشتید ومیدانید گفتید ولی سایر ادارات کشور بدتر ازین روز گار را دارند.امروز معیار برنده شدن در دعواهای حقوقی پول وپارتی است نه حق وسند،در نوسازیها وباز سازیهای که میشوند وجود این معاملات ننگین، بی کیفیت ترین ساختمان وسازه ها را به مردم عرضه می کنند. بالاخره این یکی از دستاوردهای دموکراسی غربی است که در ده سال قبل با سقوط طالبان امریکای مارا به این خوش کردند.

Mohammad Ullah Rahimi برادرم کیله از امریکایی هانیسته کدام امریکای امده گفته کی تو رشوت بخور یاکی حق مردم را به زور بگیر یاکی در سرک وقتی کی رفتی اگر کس از دم موتر ات تیر شد به گارد خود بگو کی پاین شود و سیلی بزند البته مردم بیچاره وفقر را کی بار ها چنین اتفاق افتاده خودما خاین هستیم ، ودرفساد اداری تا گلون غرق شده ایم بیبیند مه از دولت اقای کرزی هیچ کیله ندارم چون این دولت بر اساس ارتباطات ساخته شده پس انتظار بیش ازاین نمی رود

Mohammad Ullah Rahimi و از کی کیله کنیم امریکایی ها به وزارت معارف کشور گفته کی تاریخ سه دهه کشور تان را یک طرفه کنید یاکی همین دولت مرد های ماکی هزاران جوان بیگناه را ازاحساسات شان استفاده کردند و به نام قوم دراین سرزمین خون شان را ریختاندن و حالا هم همین مردم بر سرقدرت هست و از احساسات مردم به قسم دیگه استفاده میکند و پارلمان کشور نیز از همین افراد واشخاص تشکیل شده کی شما خود شاهد هستید کی چی اتفاق رخ میدهد و به نام قوم چی قدر ظلم وستم کی نمی شود نمونه اش رای ندادن به وزیرای بود کی از طرف همین کابینه رد گردید وشما شاهد کشمکش های بعدی این وزرا خواهد بودید

Mohammad Taqi Najafi آقای جوادی شمااز کسانیکه امضأ نمیتوانند توقع درک وفهم قانون را دارید اگراینها وکیل واقعی بودند وقانون سریشان میشد که پارلمان آله دست دولت فاشیست ومافیایی قرار نمیگرفت .نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ناطقی ورس
دوشنبه 1390/12/29 05:58 قبل از ظهر
دست مزد خوبیست وكلای ما خوار نخواهد شد ظاهرا هم معلوم است ماشاالله
ناطقی ورس
دوشنبه 1390/12/29 05:56 قبل از ظهر
دست مزد خوبیست وكلای ما خوار نخواهد شد ظاهرا هم معلوم است ماشاالله
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ