تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - یک یاد داشت وچند برداشت(1و2)
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

یک یاد داشت وچند برداشت(1و2)

تاریخ:پنجشنبه 1391/05/26-11:59 قبل از ظهر

یک یاد داشت وچند برداشت(1و2)

 

برای خوانندگان وبلاک لیگان باید توضیح دهم که آنچه در دوقسمت خدمت شان تقدیم می گردد، توضیحاتی است که در چند قسمت پیرامون یک یاد داشت فیسبوکی ام در صفحه فیسبوک نشر کرده ام وطبیعی است که در فسیبوک کوشش بر ساده نویسی است ونه واقعا طرح یک بحث عمیق علمی. درین جا فقط بخاطر ماندن ونیز کسانی که با فیلتر فیسبوک رو برو اند نشر می کنم.

متن زیر را چند شب پیش منتشر کرده بودم ودر حدود 80 نظر بر آن نوشته شده بود که در مجموع چند برداشت متفاوت از متن را حکایت می کرد، تصمیم گرفتم در زمینه طی چند نوشته توضیحات بیشتر دهم. درابتدا یک مرتبه متن را بخوانید سپس در هر شب پیرامون یکی از برداشتها توضیحاتی را می دهم:

{{من امشب را بعنوان شب نوزدهم رمضان ویکی از شبهای قدر پاس داشتم ولی اکثر مردمانی که برایم کارت دعوت فرستاده اند شب آینده را نوزدهم گرفته اند. چرا چنین می شود؟ اغلب مردم موضوع رویت هلال را که اصلی ترین ملاک آغاز وپایان رمضان است براساس دستور حکومتی در ایران وفتوای کورکورانه بعض صاحبان مسجد ومدرسه خود ماتقلید می نمایند. مردم نمی دانند که رویت هلال از جمله"موضوعات" است نه"احکام". اگر تقلید از فتاوی ایرانیان در امور مذهبی همیشه درست باشد، بازهم محدود به احکام می شود ونه موضوعات. مفتی مسئول تشخیص وابلاغ "حکم" است ونه"موضوع"ورویت هلال از جمله موضوعات است که به اهل فن ومکلفین مربوط است. مفتی مسئول است بگوید شرب" مسکرات" حرام است وهیچ مسئولیتی ندارد دست مکلف را گرفته به دکان مایعات فروشی برده بگوید این شیشه را بنوش وآن دیگری رانه ویا بگوید این جام آب است وآن دیگری شراب اگر چنین کاری هم بکند حرفش نافذ نیست چون اهل فن نیست. راستی کدام یک از مجتهدین متخصص تشخیص رویت هلال است؟ شناختی که من دارم مجتهدین هرکدام پیر تر ازآن است که حتی ماه شب14 را رویت کنند چه رسد به شب اول. اکثر از روی گواهی اطرافیان شان حکم صادر می کنند، خبر مریدان برای مراد شان حجت است ونه برای همگان وفتوا هم در احکام ،برای مقلدان مجزی است نه در موضوعات. من با ملاکهای تشخیص خودم حق دارم یقین کنم که از کی روزه بگیرم وازکی افطار کنم.}}

یکی از برداشتها این بود که گویا من با فتاوی مراجع ایرانی مخالفم ولذا مرتب شباهت فتوایی آیة الله محقق کابلی وعلامه فیاض را یاد آور شده بودند. چنانکه ملاحظه می کنید من ازدستور حکومتی ایران وتقلید کورکورانه در مورد رویت هلال گفته ام ونه اینکه از چه کسی باید تقلید کرد ویا نکرد. اینجا هم تاکید می کنم که دستور حکومتی ایران برای همگان حجت نیست وملاک شرعی شده نمی تواند؛ در ایران ولایت مطلقه فقیه مطرح است اما این امر در امت اسلام وبخصوص تشیع موضوع پذیرفته شده نیست.

من با اینکه شاگرد آیة الله منتظری هستم وایشان برجسته ترین تئوریسین ولایت فقیه در تاریخ فقه وفقاهت شیعی می باشد؛ اما دیدگاه ولایت فقیه را سخت در مناقشه می بینم ودرین عرصه دانشمندان معاصر شیعه همانند علامه سید محمدحسین فضل الله ودیگران نقد های فراوانی دارند، شیعه مشروعیت حکومت را فقط در دایره اختیارات خداوند وبه وسیله تفویض او به پیامبر وامامان معصوم محصور می دانند وپس از غیبت امام دوازدهم هیچ حکومتی را مشروع نمی داند واطاعت از حکومت ویا ضرورت حکومت را ازباب مصلحت اجتماع وضرورت آن به داشتن نظم روا می داند ونظریات جدید تاکید می کند که حکومت در نزد شیعه مشروعیت خود را از خدا می گیرد ورای مردم صرفا مشروعیت ذاتی مفقوده را فعلیت می بخشد وبعبارت دیگر دموکراسی یا مردم سالاری در نزد شیعه "مشروع ذاتی" نیست بلکه از دو جهت جواز دارد یکی از باب مصلحت ورفع ضرورت ودیگری از باب اینکه رای مردم مشروعیت ذاتی حکومت را که از آن خداست فعلیت می بخشد.زمانی که مشروعیت حکومت در نزد شیعه در زمان غیبت ممکن نیست وفقط ظاهر سازی است، ولایت کسی بر امت بطور اولی حقیقت ندارد.

گذشته از دیگر مسایل من شخصا شاهد برخورد مراجع با حکومت ایران در مورد اعلام عید ورویت هلال بودم؛ یک سال در مشهد بودم که از جانب مرحوم آیة الله خویی در عراق عید اعلام شده بود ونماینده ایشان در مشهد آقای مصباح هم عید اعلام کرده بودند مگر سپاه پاسداران ایشان را بازداشت وریشش را تراشیده بود که چرا پیش از حکومت که حکومت خدا بر زمین است جسارت نموده عید اعلام کرده است وسال دیگر ساعت 9 بجه صبح در قم از سوی مراجعی چون گلپایگانی ومرعشی و.. عید اعلام ونماز عید برگزار گردید ولی چون حکومت ایران اعلام نکرده بود توسط سپاه مساجد بسته وصف نماز گزاران برهم خورد، فقط نیم ساعت بعد حکومت ایران عید اعلام کرد. وفتی از حکومت ایران سخن می گویم منظورم دستگاه رهبری ایران است که نقش ولی فقیه را دارد.

رویت هلال در ایران به یک زور آزمایی سیاسی میان ولی فقیه ومراجع تبدیل شده واغلب مردم اذعان می کنند که روزه های شان خورده می شود، در چنین حالتی چرا باید عبادت خدارا از خلوص وپاکی اش خارج ساخته به رسم ورواج سیاسی بدل کنیم؟ من تقلید از دستگاههای تبلیغاتی ودولتی ایران را تقلید شرعی نمی دانم واین بمعنی نفی تقلید شرعی که در فقه ما از آن تعریف شده نیست.

یک یاد داشت وچند برداشت(2)

همانگونه که در قسمت قبلی یاد آور شدم، درمورد یادداشتی که قبلا پیرامون چند گانگی دیدگاهها ی مردم ورویه شان در خصوص آغاز وختم رمضان نشر کرده بودم، چند برداشت صورت گرفته است؛ اینکه نوشته بودم دستور حکومتی ایران برای ما دلیل شرعی نیست واصولا رویت هلال حکم شرعی نمی باشد ونیاز به فتوا ندارد، یک عده چنان برداشت کرده بودند که گویا من تفاوتی در مرجعیت قایلم در حالی که حکم شرع ازسوی هر مجتهدی که استنباط وابلاغ شود فرق نمی کند وآنها برای تایید دید گاه شان از تشابه فتاوی سخن گفته اند.

در قسمت قبلی توضیح دادم که اصلا من بحثی در مورد فتوای مراجع ندارم بلکه حرف من دستور حکومتی ایران است ودستور حکومتی ایران تحت عنوان حکم ولی فقیه غیر از فتوای مراجع تقلید است. درین قسمت می خواهم بگویم که اساسا موضوع رویت هلال در دایره فتوا شامل نیست وهیچ حکمی را از هیچ مرجع ومقامی بر نمی تابد وهر حکم وفتوایی درین باب ارزشش به اندازه اظهار وشهادت یک فرد عادی است ودرین موضوع علم ویقین اشخاص از هر راهی که به دست آیدمقدم واولی بر همه چیز است.

من در یاد داشت هم توضیح داده بودم واینجا بازتر خواهم گفت که واقعیت خارجی اشیاء وموجودات عالم هستی "موضوعات" وچگونه استفاده نمودن از آنها "احکام" است. منِ انسان یک واقعیت خارجی در عالم هستی ام وبود ونبودم را هیچ کس وهیچ دستور وهیچ روشی غیر از هستی بخش وسلسله اسباب وعلل هستی تعیین کرده نمی تواند، اما چگونه بودنم وچگونه ازین واقعیت بهره جستنم را شرع، فرمان خدا وتشریع شارع ویا قانون گذار تعیین می نماید. پس منی انسان موضوعم ودین وشریعت وکتابهای آسمانی وقوانین وضعی وفلسفه هاوبافته های ذهنی وجنگ بی پایان اندیشه ها وافکار بر سرچگونه بودن وزیستن من احکام است.

وجود سنگ یک واقعیت خارجی در جمع خلقت وهستی است واینکه از آن بهره جسته خانه وسرپناه می سازی ویابرداشته فرق مظلومی را می شکنی جهت استفاده از این واقعیت است؛اولی موضوع ودومی حکم یا جهت است.

ماه در عالم هستی ودر زمره کواکبی از کهکشان ما یک واقعیت است وهیچ ربطی ندارد که ما به آن اصلا توجهی داریم یا نداریم، میلیونها مفتی اگر بگویند ماه نیست بازهم آن موجود عالم هستی است.ماه راه طبیعی خود را طی می کند چه ما آن را ببینیم ویانبینیم، چه کسی بروجودش فتوا بدهد ویا ندهد. اینکه وجود آن در دایره دید ما برای ما ملاک عمل شده است واینکه به هر دوره گردش آن در مدارش به دور زمین نامی داده شده ودر ظرفیت زمانی این گردش نحوه رفتاری خاص برما تکلیف شده است، ماه را موضوع می سازد وهمه چین وچون دیگر احکامی است که بر آن مترتب می شود.

شما در عالم هستی وواقعیتهای خارجی هرچه بخواهید می توانید "موضوع" مثال بزنید واحکامی بر آنها مترتب نمایید. واقعیتهای خارجی در عالم هستی هیچ ربطی به ذهن ما ندارد، ذهن ما اگر غافل از وجود آنها باشد هم آنها هستند واگر در عین بودن آنها منکر وجودشان باشد نیز، برداشت، ذهنیات، قبول وانکار ما هیچ تاثیری در واقعیت اشیاء در خارج از ذهن ما در عالم هستی ندارد ولی به محض اینکه ما در مورد آنها فکر می کنیم ودر نحوه بهره جستن از آنها تصمیم می گیریم ونقشه می کشیم و... اتومات آن اشیاء واقعی موضوع می شوند وتراوش ذهن وفکر ما حکم. باتوجه باینکه در عالم هستی چیزی یافت نمی شود که استفاده از آن دارای جهت مثبت ومنفی نباشد، خود بخود جنگ آراء واندیشه ها ورقابت طرح ها ونقشه ها شروع می گردد واین است که همه اشیاء تبدیل به موضوعاتی می گردد که ما برسر آنها احکامی را مترتب می نماییم، حال بخشی ازین احکام ممکن است از جانب شخص مانه بلکه از جانب کسی باشد که ما اورا در جهت یابی استفاده از هستی، برتر از خود قبول داریم.

مهمترین ملاک برای تشخیص وتفکیک موضوع وحکم از هم این است که موضوع ثابت است وبا تغییر حکم در مورد آن تغییر نمی کند ولی حکم ثابت نیست هم به دلیل ثابت نبودن برداشتها وهم به دلیل اینکه با تغییر ویا انهدام موضوع، حکم خود بخود منتفی می شود.

وفتی در بحث ما رویت هلال وبرمبنای آن استفاده کردن از ظرفیت زمانی یک ماه بنام رمضان ویاحج ویا دیگر موارد، "موضوع" است وچگونه استفاده کردن"حکم"، بدین معنی است که باثابت شدن موضوع احکام مترتب می گردد ودر غیر آن اصلا حکمی وجود ندارد، وجوب روزه فرع بر اثبات وجود موضوع یعنی حلول ماه رمضان است ورنه روزه ای واجب نیست.

بنا براین جای مناقشه نمی ماند که حکم مفتی در موضوع تاثیری ندارد وبدین ترتیب پاسخ آن عده که برمن ایراد گرفته اند روشن است، دوستان مکررا یاد آور شده اند که اگر حکم مفتیان در کل وبخصوص ایرانیان در ین باره نافذ نباشد حکم حکومت افغانستان که به تبعیت از عربستان صادر می شود نیز ارزشی ندارد. برخی هم پنداشته اند که دیدگاه من درین زمینه سیاسی است تا علمی وبرخی هم فکر می کنند من در برابرایران عقده دارم وتعدادی هم خیال می کنند من به تبعیت از برخی مقامات دولتی روزه می گیرم وعید می کنم. حال باید روشن شده باشد که اگر این همه فرضیه وخیال درست هم باشد در واقعیت تاثیری ندارد، موضوع را حب وبغض من ویابازی های سیاسی ویا مقام ومنصب کدام شاه وسلطانی تغییر داده نمی تواند.

من می خواهم بگویم که تقلید ما از این وآن در باره چیزی که فقط وفقط به علم خود ما مربوط است وابزار این دانش ویقین هم چشم وعقل خود ما، نادرست وپیمودن راه باطل است حال فرق نمی کند که تقلید ما از نزدیک ترین کس ما باشد ویا از دشمن ما.

ازین بحث عقلی که بگذریم، واقعا حکم شرعی چیست وراه چاره کدام؟ در قسمت بعدی توضیح می دهم ونیز خواهم نوشت که اساسا تقلید چه معنی وجایگاهی دارد؟ ودرمورد اینکه تجزیه مرجعیت شیعی برمبنای قوم وتبار وکشور از کجا آغاز شده است نیز حرف وحدیث های بسیاری برای روایت به شما دارم که اگر فرصت شد می نویسم.نوع مطلب : فرهنگی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سه شنبه 1391/05/31 05:06 بعد از ظهر
درود بر محترم جوادی
برای اینکه معلوم گردد اظهار نظر در باب رؤیت هلال یک کار کارشناسانه است و از قضا به فقهاء« ربط» دارد متن زیر را خدمت ایشان عرضه می داریم که البته از یکی از سایتها برداشت شده است.
س: آیا فقهائی که این اختلافات را مطرح می کنند از سر هوا و هوس سخن می گویند یا مبنا هم دارند؟ اگر مبنا دارند، آیا آنقدر واضح الفساد است که نیاز به فکر کردن ندارد؟ اگر واضح الفساد نیست آیا هر بچه کسی حق نظر در این گونه موضوعات را دارد؟
موفق باشید؟
محمد از قم
پاسخ محمد سرور جوادی : مبناداشتن یا نداشتن فقهاء هیچ تاثیری بر واقعیت موضوع ندارد؛ اگر فقیهی می گوید ماه تولد دارد درحالی که ماه کره ای است همیشه موجود ودر مدار معینی در حرکت ودارای نظم تغییر ناپذیر، آیا مبنای این فقیه ماه را در هر 29/53روز بعد دوباره می زایاند؟ ویا اگر فقیهی بگوید که دمب ماه بالا است وشاخش پایین باز همانطور می شود؟ و... بلی خوشبختانه در مورد موضوعاتی مثل رویت هلال بچه کس از هر فقیهی که نمازش را با تکیه بردو آدم زیر بغلی می خواند مسلط تر است چون چشم بینا تر دارد واز غوغای بی حاصل مبنا ها بدور.
محمد از قم
سه شنبه 1391/05/31 05:05 بعد از ظهر

در موضوع رؤیت هلال ماه چند اختلاف فقهی وجود دارد: 1- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت بركاته رویت هلال را با چشم مسلح ـ مجهز به دوربین ـ را معتبر می‌‌دانند اما پاره‌ای از فقهای دیگر از جمله حضرت آیت‌الله مكارم شیرازی رویت هلال را تنها با چشم معمولی معتبر شناخته و مبنای آغاز ماه می‌دانند. 2- در اینكه با «حكم حاكم»دامت بركاته اول ماه ثابت شود، اختلاف نظر است. اكثریت فقها «حكم حاكم » را یكی از راه‌های اثبات هلال می‌دانند و عده‌ای دیگر از فقها راه‌های اثبات هلال را فقط علائم چهارگانه ـ رؤیت شخصی، شیوع، شهادت عدلین و اتمام 30 روز از ماه مبارك رمضان - می‌دانند و علامت پنجم - حكم حاكم - را مكفی برای اثبات هلال نمی‌دانند مانند ایات عظام خویی، سیستانی و آقا موسی زنجانی ـ دامت بركاتهم. 3- منظور از «حاكم» در این تعبیرها صرفاً ولی فقیه نیست بلكه مراد مطلق «حاكم» است و در این جا مراد «حاكم شرعی» ولو حاكم در یك جزء فقهی است بر این اساس حكم همه مراجع معظم مصداق «حكم حاكم» است. 4- درباره زمان رؤیت هلال هم بین فقها اختلاف وجود دارد بعضی از فقها رؤیت هلال را از بعد از ظهر شرعی قبول دارند ولی بعضی دیگر از فقها رؤیت هلال را تنها از حدود 20 دقیقه قبل از مغرب شرعی قبول دارند. 5- در میان كسانی كه حكم حاكم را دلیل اثبات هلال می‌دانند اختلاف نظر است كه آیا مطلق است یا مقید. بعضی از فقها معتقدند با اعلام حاكم شرعی اول ماه اثبات می‌شود مگر برای كسی كه بداند حاكم اشتباه می‌كند. طبعا در این میان آن دسته از فقهایی كه رویت هلال را با چشم مسلح ملاك اثبات اول ماه نمی‌دانند و یا آن دسته از فقهایی كه رؤیت هلال را در ساعت 2 بعد از ظهر یا 4 یا 7 بعد از ظهر را ملاك اثبات اول ماه نمی‌دانند حكم حاكمی كه این مورد را مجزی رویت هلال می‌داند را برای خود مبری‌الزمه نمی‌شمرند.
پاسخ محمد سرور جوادی : دسته بندی خوبی از دیدگاه فقهاء کرده اید ولی نگفته اید درین میان 99درصد مردم که فقیه نیستند چه کار کنند؟ وظیفه شان چیست؟ مگر غیر از این است که در موضوعات بدست آوردن علم از هر راهی وحصول اطمینان که یک امر وجدانی است حرف اول را می زند؟
غفاری
دوشنبه 1391/05/30 09:08 بعد از ظهر
استاد مباحثت سنگین شده است. سرسرکی خواندم نفهمیدم دوباره خواندم ولی باز هم باید فکر کنم
سیاکی
یکشنبه 1391/05/29 09:15 قبل از ظهر
باسلام و تبریک عید فطر
مطلب خوبی بود چون هرسالی که ما به فتوای مراجع ایرانی روزه گرفتیم حتما یک روز کم آمد متأسفانه امسال نیز چنین شد در صورت که من یقین دارم که یک روز روزه ام خورده شده است.
درسانی دعوت می کنم مطلب زیر را در شیعه نیوز نیز ملاحظه بفرمایید:
«جنجال ‌بر‌ سر ‌فتوای ‌ایت الله کابلی ‌درباره ‌دختران»
http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=10568
محمد از قم
شنبه 1391/05/28 10:47 قبل از ظهر
جناب جوادی درود بر شما
قدری دقیق تر مطالعه بفرمایید تا پخته تر نظر دهید
آیا من بی سواد می توانم در باب " موضوع" ی بنام شکافت هسته ای سخن بگویم؟!
در فقه موضوعاتی داریم که از قبیل موضوعات توسعی یا تضییقی اند. به عبارت دیگر شارع در موضوعات دخالت می کند. تحلیل دقیق این مرزها با گفتن یک جمله که موضوعات ربطی به فقیه ندارد حل نمی شود.
پاسخ محمد سرور جوادی : جناب محمد لطف نموده همین توصیه را بخود هم بکنید شما که در قمید باید هرشب وروز نظر فقیهان را بلد باشید ولو با بی سوادی تان، خود شان می گوید رویت هلال از جمله موضوعات است که به فتوا ربط ندارد. درضمن کسی نگفته که دخالت نکنند ولی دخالت شان حیثیت حجیت مطلق را ندارد مثل شهادت یک فرد عادل است وبس این بقول مرحوم مدرس افغانی جواب حلی شما اما جواب نقضی این است که اگر شمای بی سواد نمی توانید به موضوعی بنام شکافت هسته ای نظر بدهید به یقین با سوادی بنام فقیه هم نمی تواند.
امین صداقت
پنجشنبه 1391/05/26 12:54 بعد از ظهر
با سلام خدمت استاد جوادی
مطالب ارزشمند شما را خواندم و از جسارت شما در بیان برخی واقعیت ها تشکر می نمایم. بر اساس فتوای برخی مراجع که افق را برای اثبات رویت هلال شرط نمی دانند خیلی کمک می کند در این که نوعی وحدت در میان مردم باشد در این که یک جا روزه بگیرند و یک جا عید کنند.
منظورم این است که اگر ماه را یک روز زودتر دیده اید اعلام کنید که در صورت حصول اطیمنان خیلی ها طبق آن می توانند عید کنند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ