تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - مهره چینی های کرزی
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

مهره چینی های کرزی

تاریخ:دوشنبه 1391/06/13-11:24 قبل از ظهر

مهره چینی های کرزی

دریک هفته گذشته فضای بازی های سیاسی در درون کشور بیشتر با اقدامات اخیر آقای کرزی آلوده بود، بر کناری رییس عمومی امنیت ملی سلسله بازی با دستگاه امنیتی کشور را تکمیل نمود واکنون مهره چینی ها شروع شده است، من در چند برنامه سیاسی رسانه های ملی وبین المللی نیز دیدگاههایی داشتم که فشرده آن را با شما در میان می گذارم.

روز پنج شنبه وهمزمان با بر کناری رحمت الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی در برنامه استدیوی خبر تلویزیون نگاه وآماج تلویزیون یک، دید گاه وتحلیلم را در مورد اقدامات اخیر بالای قوتهای مسلح کشور چنین ارائه کردم؛ تحلیل ها وارزیابی ها از اقدامات اخیر متفاوت است، برخی بر این باورند که کار مجلس نمایندگان تحت تاثیر نفوذ استخبارات کشورهای همسایه منجر به عزل وزرای دفاع وداخله شده است ودقیقا همین عامل بالای تصمیم نا گهانی رییس جمهور در مورد نبیل هم سایه افکنده است وبر خی هم دلیل اقدامات اخیر را تماما از جانب کرزی می دانند ومجلس نمایندگان را ابزاری در دست رییس جمهور، این عده که بعضا خود عضو مجلس هستند معامله کلان میان نمایندگان ووزارت مالیه را در اخیر سال مالی گذشته که سقف معاشات وکلا وپرسونل شان به سه برابر افزایش یافت در تسلیم بودن مجلس به وزیر مالیه وبه تبع وی رییس جمهور نهایت موثر می دانند واینها انگیزه رییس جمهور در چنین بازی ها را گردن کشی این افراد وگوش مالی دادن آنها توسط کرزی فکر می کنند، در دوبحث مجزا پیرامون عزل وزرای دفاع وداخله ونیز رییس امنیت ملی در برنامه آماج با کمال ناصر اصولی وپیمان از اعضای برحال مجلس یک جا بودم که هر دو به کرات تاکید کردند اقدام مجلس در برکناری این مقامات اشتباه وغیر موجه بود ونیز کار رییس جمهور در مورد نبیل توجیه منطقی ندارد.

من با این بخش از دیدگاه فوق که در پشت همه این اقدامات، کرزی نشسته است موافقم وواقعا هم برای مجلس نمایندگان در تصامیم این چنینی حیثیت استقلال رای را نمی بینم ولی اینکه کرزی برای گوشمالی افراد ویا تحت تاثیر استخبارات منطقه چنین کاری راکرده باشد، قابل قبول نیست زیرا نه این آدمها گردن فرازانی بودند که کرزی نا گزیر به گوشمالی شود ونه هم این ها خود بی رابطه با شبکه های استخباراتی منطقه هستند. بارها شایع شده که کرزی برای وزرایش هیچ حیثیتی قایل نیست وآنها را در مجلس کابینه حتی دشنام ناموسی می دهد، در ده سال گذشته هر یک ازین افراد در پستهای بالای حکومتی کار کرده وهیچ گاه از تحقیر های کرزی خسته نشده اند واز خواستهای وی سر پیچی نکرده اند.

عبدالرحیم وردک پس از مارشال فهیم در دوره انتقالی تا به اکنون پست وزارت دفاع را در اختیار داشت ودر جریان های مختلف از جمله حمله مخالفین در مراسم جشن پیروزی مجاهدین که وی مسئول برگذاری مراسم بود حسابی خجل شد والبته دشنام ولی گردن کشی نکرد وبسم الله محمدی رییس ستاد مشترک ارتش وسپس وزیر داخله از آغاز حکومت موقت تا به اکنون بود وبار ها هم توهین وتحقیر شده است ونبیل فرمانده گارد ریاست جمهوری وسپس رییس امنیت ملی بود وحتی با پیاله چای هم زده شده است، اصولا در این مملکت فحاشی ودشنام دادن آمرین وبه روی نیاوردن مامورین دشنام شده یک فرهنگ است وآدمها می کوشند چوکی را به قیمت هر در یوزگی حفظ کنند.

دید من این است که آقای کرزی در آستانه هر تحولی دست به چنین اقداماتی می زند وهدف اصلی وی تضمین جایگاه آینده خود وفامیلش است، او از آغاز تا کنون حکومت را با تعامل صاحب شده واکثرا تعاملات او با عقبه های سیاسی افرادی محدود است وکمتر با خود افراد. در واقع کسانی که در حلقه حکومتی کرزی قرار می گیرند از آدرس خود وبا شایستگی ها، لیاقت وپس زمینه های مثبت ودرخشان خود کمتر می آیند چه اینکه حکومت کرزی هیچ گاه بنای ارزش وشایسته سالاری وملی اندیشی را نداشته است بلکه این اداره به شرکت سهامی می ماند که از اول چند آدم معدود سهم معینی داشته اند واین آدمهایند که طرف بازی های قدرت کرزی هستند، کرزی وشرکای بازی اش از آدرسهای قومی، مذهبی،جهادی،طالبانی، ضد طالبانی وبعضا وابستگی ها وحمایتهای بیرونی فرمل بازی را طراحی کرده ودرین ده سال بجای اداره گزاره کرده اند.

در بازی های قدرتی که درین ده سال جریان داشت برنده اصلی کرزی بود والبته کسانی که با چسب دوقلو به او چسبیده بودند وتشخیص داده بودند که کاروان او پیروز است ومابقی توفیق چندانی نداشتند؛ کرزی با آنها حالت مقناطیسی را داشت که قطب مثبت ومنفی اش را به کار می گرفت، گاهی رانده می شدند وگاهی جذب.اوبا این کار عده ای را بکلی بی خاصیت ساخته هویت اصلی شان را مسخ کرد وعده ای دیگر را بدنام روزگار ساخت، اکنون هیچ کسی به چهره های تکنوکرات ودموکراتی مثل دکتر رنگین داد فر سپنتا که بخاطر چوکی، کرزی با او بازی کرد واو درین بازی همه اصول ومعیار های روشنفکر دموکرات را لگد مال نمود ویا دکتر اشرف غنی احمد زی که درین بازی ها از ریش تراشیده و نیک تایی مدل بالا تا ریش بلند ولنگی وشمله وبیرق بوسی را تمرین کرد ویا هدایت امین ارسلا و...ونیزسران ورهبران مجاهدین وگروههای مقاومت ضد طالبان که در بازی های قدرت کرزی وروش گاهی جذب وگاهی دفع او بار ها توهین شدند وبازظاهرا عزت داده شدند وهی این رویه تکرار شد... ویا اپوزیسیون سیاسی کرزی که بار ها از شعار های تند وتیز شان با کسب یک چوکی دست کشیده ومداح شده اند، اعتمادی ندارند، این دسته ها مهره های خوبی برای بازی های کرزی هم در بعد داخلی وهم در بعد منطقه ای وجهانی بوده اند، چاقوی کرزی با استخوانهای همین ها هماره دسته شده است وزبانهای اینها که دوروی درشت ونرم دارد تیغ او را صیقل زده وخنجر خون ریزش را بران کرده است.گفته می شودکه کرزی از چند سال پیش بار ها گفته است که در کارش پیروز است چون روزی از اینکه می شنیدم ربانی وسیاف ومجددی وامثال شان به قصر می آیند می ترسیدم وتا بیرون دویده می رفتم ودستهای شان را می بوسیدم ولی اکنون آنها تا نام مرا می شنوند می ترسند ودویده به قصر می آیند!!

گرچند اپوزیسیون سیاسی که نوعا اعضای جبهه مقاومت علیه طالبان هستند مدعی اند که کرزی مدیون مصلحت اندیشی آنها است واو اقتدار را از همکاری وگذشت آنها از اجلاس بن تا به امروز یافته است ولی به نظر من این توجیه فریب هایی است که خورده اند وسر پوش گذاشتن بر خطا های سیاسی وضعف نفس شان می باشد، کرزی برگهایی داشت که توانست بز طماع وگرسنه قدرت را بدنبال خویش بکشاند؛ کرزی از تر جمانی وراه بلدی برای آمریکایی هایی که در وقت جهاد ومقاومت،مرتبط با افغانستان کار می کردند در پاکستان به عضویت افتخاری cia رسیدوبا استفاده از رابطه وعضویتش در آن کاندید اول آمریکا در بن بود وتوسط همانها هم در ارزگان دیسانت شد وتا به کابل آمد وچند سال هم در ارگ کابل تحت الحفظ آنها بود، بنا براین برای سران جبهه متحد که تحت ضربات کشنده طالبان وپاکستان نفس شان به شماره افتاده بود وحملات آمریکا بر طالبان حیاتی بود چاره ای جز پذیرش رای آمریکا نبود، کرزی از برگ حمایت آمریکا بسیار سود مندانه برای خود استفاده کرد، رقبای او در درون وبرون حکومتش تحت ضربات آمریکا وجامعه جهانی قرار داشتند، طالبان، حزب اسلامی حکمتیار وگروه حقانی تا به امروز دشمن غرب تلقی شده وضربات نظامی را متحمل می شوند وگروههای جهادی وسران شان از آغاز با حملات شدید تبلیغاتی وروانی جنگ سالاری ونقض حقوق بشری رو به رو بودند، کرزی کوشید تا از افرادی که فاقد هویت سیاسی معین هستند در نبرد تبلیغاتی علیه هردو جبهه توانمند استفاده نموده وجنگ دموکراتها وجنگ سالاران را شدت ببخشد، سرنوشت این جنگ بجایی رسید که همه اطراف مستاصل وبیچاره در گوشه ای منتظر لطف کرزی است واز هم دیگر طالب نصوار. قصه ازین قرار است که دو نفر به آسیاب می رفتند، یکی پیش ودیگری پس ودر راه نفر دومی الاغش چالاکتر بود واز نفر اولی سبقت گرفت، نفر اولی حسادت کرده خط کشید که ازین پیش حق نداری بروی نوبت اول از من است، گفتگو بالا گرفت ودعوای شان شد، آنقدر گلاویزشدند که از خستگی هرکدام به گوشه ای خزیدند یکی قطی نصوارش را کشیده ونصوار زیر لب انداخت، دیگری که نصوار نداشت گفت:رفیق نوبت آسیا را خیر باشد یک کش نصوار خوبتی!! راستی درین سالها همه جوانب به شکلی کوشیده به کرزی پناه برده وخود را از بی نصواری وگنگسی، چندی با دم او نشه کنند، حزب اسلامی سرش(حکمتیار) در بغل القاعده واستخبارات منطقه است ودمبش(ار غندی وال ورفقایش) در بغل کرزی، طالبان ودیگر شبکه های درد سر ساز به همین شکل.

کرزی با استفاده از برگ اول، برگ دوم را به کار گرفت، شدت بخشیدن رقابت درونی میان رقبایش از زاویه های مختلف قومی، حزبی،جناحی وشخصیتی. بار ها او کسی را طرد کرده وکس دیگری را از همان قوم وحزب وجناح در بغل گرفته ومدتی بعد دوباره فرد مطرود را جذب ومجذوب قبلی را طرد کرده است، این رویه وی موجب شده تا اولا بین احباب ویاران قدیمی رقابت وبد بینی وبی اعتمادی به وجود آید وثانیا شخصیت افراد را شکسته وآنها را محتاج ومطاع بار آورد وثانیا در گاه کرزی تنها پناه گاه آدم ها شود، در چنین حالتی جبهه منسجم رقیب برای کرزی ممکن نیست شکل بگیرد چون آدمها به تنهایی شمشیر می زنند تا فرصتی برای تعامل دیگری برای خود دست وپا نمایند.

برگ سومی که کرزی در دست داشت، تصفیه عوامل دیگر آمریکا وغرب وآغاز بازی با قدرتهای منطقوی است، وی با استفاده ازین برگ هم عقبه های حمایتی گروههای رقیب را از دست شان گرفت وهم آمریکارا به باج دهی بیشتر وادار ساخت، کرزی ترکیه، جمهوری های آسیای میانه وایران وپاکستان را از گروههای تحت الحمایه شان بعضا کا ملا وبعضا به طور نسبی دور ساخته وخود نقش مامور آنهارا بازی می کند، این کار گرچه واضحا اروپا وآمریکارا نا راحت کرده است ولی آنها استخوانی را قورت داده اند که نه فرومی رود ونه استفراغ می شود.غرب کرزی را در دور دوم ریاست جمهوری اش به سختی توانست تحمل کند وبقول فرانسوا میتیران آنها با دیوانه ای رفاقت می کند که پرورده خوشان است وبقول تونی بیلیر آنها فرزندان شان را برای دفاع از حکومت خر ها به کشتن می دهد لیکن چنین حکومتی فرایند مزدور پروری های خود شان است.

لجام گسیختگی وفساد وغارت برگ دیگر این حکومت است، برگی که کرزی برای تعدادی نشان داده وآنها هیچ معیاری را غیر از سر سپردگی چنین کسی نمی شناسند، در گذشته ها نیز کشور گشایان برای توفیق سر بازان خسته شان دستور می دادند که در هر جا مسلط شدید غارت کنید ورسیدن به کنیزکان خوب روی واموال باد آورده بی شمار موجب می شد تا خستگی های جسمی گم شده سر زمین بیشتری فتح شود، اکنون نیز در حکومت کرزی چنین فرمانی نا نوشته نافذ است وهیچ کسی درین حکومت به جرم نا کامی وغارت وفساد مجازات نشده بلکه بر عکس پاداش گرفته است.

اکنون آقای کرزی در آستانه تحولات 2014 قرار دارد وبرای آن روز است که وارد همان بازی های معمول شده است، او با لرزاندن چوکی بسم الله خان یک بار دیگر با عقبه حمایتی اش که قانونی وتعداد دیگری از سران سابق شورای نظار هستند وارد تعامل می گردد تا موقعیت دو محور مخالف سیاسی اش جبهه ملی وائتلاف ملی را تضعیف نماید وبا روی کار آوردن نا کام ترین فرد وعیاش ترین شخص از گروه سیاف وی را بار دیگر در آینده با خود داشته باشد، کرزی درین دوسال بقدر کافی توسط نبیل سیاف را از کشته شدن ترسانده واکنون با آوردن اسدالله خالد تنها فرد وابسته به سیاف در کابینه اش می خواهد خاطر اورا از ترور جمع نموده در عوض حمایت اورا برای انتخابات آینده داشته باشد. عبدالرحیم وردک از مهره های آمریکا در ارتش افغانستان بود ونیز سهمیه حزب گیلانی، با کاندید بودن پسر گیلانی عملا این عقبه حمایتی بدرد کرزی نمی خورد ونیز آمریکایی ها اکنون افراد بیشتری را در ارتش دارند وبر علاوه چنانکه گفته شد با راندن امرالله صالح واتمر وجلالی وپوپل وقادری وفکرت و... روند دور سازی مهره های آمریکایی آغاز شده بود. آوردن مجتبی پتنگ اولین گام در تعامل با حزب دموکراتیک خلق است، پیش ازاین اعضای این گروه چپ گرا در کابینه راه نداشتند ودر قدمه های پایین بر اساس ظرفیتهای شخصی کار می کردند، لیکن فعالیت منسجم این جریان در دوسال اخیر وحضور چهره های شاخصی مثل سلیمان لایق وشهنواز تنی در کابل موجب شده که این جریان نیز در تعاملات کرزی به حساب آید.درین میان نبیل که از بادی گاردی کرزی به ریاست امنیت ملی رسیده بود وعقبه سیاسی خاصی برای حمایت ندارد، تنها امیدش تعدادی از وکلایی بود که او از طریق ریاست 10 برای شان معاش محافظین زیاد حواله کرده بود، اکنون در میدان مانده ولا جرم دستور کرزی را به حیث اصلی در نظام دموکراتیک پذیرفته است! او اشتباه فهمیده بود که در نظام دموکراتیک از نوع افغانی نهادی که مظهر دموکراسی است به هیچ گرفته می شود واعضای پارلمان خود در ماندگان لطف سلطانند وبس!

این دید گاه من در مورد این موضوع بود که در رسانه های یاد شده ودیگر رسانه ها مطرح کرده بودم، در کنار این موضوع در هفته گذشته بحث جابجایی در دادستانی کل وکمیسیون مستقل انتخابات هم بود که حرفهایی داشتم ونیز کنفرانس سران جنبش غیر متعهد ها وهمچنین بحث تعلیق آموزش پلیس محلی توسط قوای آمریکا، می کوشم در نوشته دیگر برای تان نشر کنم.

 نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
م.عظیم رضایی
سه شنبه 1391/08/9 12:24 بعد از ظهر
خدمت استاد محترم آقای جوادی السلام علیکم.
تشکر از اینکه واقعیت ها را به اطلاع مردم میرسانید; امّا اگر امکان دارد در مورد نقش مردم هزاره در این شرکت سهامی بگویید...
محند رضا شفق
دوشنبه 1391/07/10 08:42 بعد از ظهر
سلام خدمت شما استاد جوادی!
با اینکه نظریات شمارا خواندم وواقعا دقیق بود یک مسئله ای دیگری را که من فکر میکنم اینست که انتخابات نزدیک است ووزارت داخله مرکز مهمی است در روند تقلب در انتخابات لذا کرزی کوشش کرد تا بتواند مهره های خودش را در وزارت امور داخله جادهد تا در آینده برایش درد سر ساز نشود شما چه فکر میکنید در این مسئله؟
پاسخ محمد سرور جوادی : من هم مثل شما فکر می کنم.
محند رضا شفق
دوشنبه 1391/07/10 08:34 بعد از ظهر
سلام خدمت شما استاد جوادی!
با اینکه نظریات شمارا خواندم وواقعا دقیق بود یک مسئله ای دیگری را که من فکر میکنم اینست که انتخابات نزدیک است ووزارت داخله مرکز مهمی است در روند تقلب در انتخابات لذا کرزی کوشش کرد تا بتواند مهره های خودش را در وزارت امور داخله جادهد تا در آینده برایش درد سر ساز نشود شما چه فکر میکنید در این مسئله؟
مهریار
سه شنبه 1391/06/14 03:10 بعد از ظهر
باسلام! مطالب ارزنده و درخور شما را همیشه دنبال میکنم. یگانه چیزی مرا وا میدارد تا به اینجا سر بزنم راست و پست کنده سخن گفتن شما که پرده های که بر روی دیگران گسترانده شده است بر میدارید. موفق باشید!
غفاری
سه شنبه 1391/06/14 10:38 قبل از ظهر
سلام بر استاد زیبا نوشتید و تحلیل هایتان ناظر به واقع است.
اگر درباره انتخابات آینده هم مطلبی بنویسید خوشحال می شویم
رستم علی سیرت
دوشنبه 1391/06/13 11:32 بعد از ظهر
سلام به استاد جوادی!!1
وبلاگ خوانی و وبسایت خوانی شده کارم.. ولی از تمام وبلاگ ها, وبلاگ شما را با روحیه خود مناسب یافتم و مقالات شما را میخوانم.
ویژه گی های نوشته های شما که مرا تحت تاثیر قرارده اند:
1 ساده نویسی نه با کلمات بازی
2 نوشته های تان ازپشت پرده های بازی های سیاسی افغانستان خبر میدهد
3 سلیس و روانی نوشته های تان
4 کمی مرچ و نمک وشیرینی های که در نوشته هایت اضافه میکنید.
وووو....
سلامت وسرفراز باشید منتظر خوانددن نوشته های بعدیتان هستم
خالق ماستانی
دوشنبه 1391/06/13 05:08 بعد از ظهر
جناب استاد جوادی در باره آپزیسیون آقایی کرزی وسناریوهایی دیگر شان با مخالفان مسلح که همواره ازسوی حکومت ما برادر خوانده می شود با دید گاه هایی اندشمندانه شمارادر صحفه لیگان مطالعه کردم موافق هستم وواقعآ باید مردم ما دیگر زرنکانه نسبت به سرنوشت ساسی خویش عمل کند با ابراز تشکر از مطالب زیبا وروشن کننده شما استاد جوادی.
Abdullah
دوشنبه 1391/06/13 02:40 بعد از ظهر
به نظر بنده كزینش بسم الله محمد در بست وزارت دفاع بر میكردد به سهم جناب مارشال در این شركت سهامى .
عزیزی
دوشنبه 1391/06/13 12:44 بعد از ظهر
بسیار عالی و خواندنی بود جناب استاد جوادی؛ خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم! عمر تان دراز و زبان و قلم تان، همچنان جاری و جرار! موفق باشید. تشکر!
مریم
دوشنبه 1391/06/13 11:29 قبل از ظهر
سلام دوست خوبم
وبلاگ پر محتوا و جالبی
اگر دوست داشتی به سایت من هم سر بزن
یک فروشگاه اینترنتی با محصولاتی جدید و کمیاب
موفق باشی
مینا
دوشنبه 1391/06/13 11:27 قبل از ظهر
سلام دوست خوبم.
خیلی خوب بود.وبلاگ جالبی داری به نظرم.
موفق باشی همیشه

به وب منم سر بزنید حتما.خوشحالم میكنید.
یه فروشگاه دارم با كلی چیزای جالب و جدید.
حتما بیا یه نگاه بنداز.ضرر نداره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ