درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

پاکستان آبستن چه حوادثی است؟

تاریخ:دوشنبه 1391/10/25-02:36 بعد از ظهر

پاکستان آبستن چه حوادثی است؟

آنچه در پاکستان اتفاق می افتد خیلی فراتر وعمیق تر از کشتار سیستماتیک قوم هزاره است؛ گرچه هزاره ها بیشترین آسیب را در حوادث اخیر متحمل شده اند.

پاکستان متشکل از چهار ایالت است که هرکدام کانون بحران است. در ایالت صوبه سر حد یا خیبر پشتون خواه سال ها است که خشونت وترور حکومت می نماید واکنون به معضل غیر قابل حل تبدیل گردیده، در وزیرستان شمالی جنگ میان گروه های افراط گرای قومی ومذهبی ودولت جریان دارد، هواپیما های بی سرنشین آمریکا هم تقریبا هر روز وشب خواب را از ساکنان می رباید، سوات گهگاهی شاهد لشکر کشی وجنگ وآوارگی نزدیک به 500000 نفر است و سایر مناطق این ایالت به شمول پیشاور مرکز آن وضع بهتری ندارد. تروریست های بین المللی والقاعده نیز در همین ایالت بیشتر حضور دارند وتهدیدی برای پاکستان ومنطقه هستند.

ایالت دیگر، سیستان وبلوچستان است که شاهد جدایی طلبی بلوچ ها و جنگ بر سر این دعوا بوده وتقریبا همانند ایالت صوبه سرحد از کنترل کامل دولت خارج است، مرکز این ایالت شاهد بر خورد های خونین قومی نیز است که بلوچ ها، پشتون ها وهزاره ها با هم درگیرند والبته هزاره ها به دلیل اقلیت بودن وغیر مسلح بودن قربانیان زیاد تری را متحمل می شوند برعلاوه شهر کویته ومناطق نزدیک به آن درگیر نزاع ها وتند روی های فرقه ای نیز هستند. این شهر جولان گاه گروه هایی است که از سوی دولت های عربستان سعودی وایران تقویه می شوند وهر کدام اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کنند. کویته مقر فرمان روایی ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان وهم فکرانش نیز است.

این دو ایالت با تفاوت های اندک شباهت های بسیاری با هم دارد، در هردو ایالت حکومت پاکستان سلطه منطقی ندارد وهردو ایالت از نظر دولت مرکزی پاکستان ارزش ابزاری دارد وهمیشه مورد تبعیض بوده ودر محرومیت وعقب ماندگی غرق است، در هردو ایالت افراط گرایی مذهبی وقومی وقبیلوی به اوج رسیده و توحش و قانون گریزی وخلاف کاری خمیر مایه گرایش ها است.

ایالت سند که مرکز آن شهر بزرگ وبندری کراچی است با تفاوت ماهوی بیشتری از دو ایالت یاد شده درگیر خشونت وبحران ونفاق است؛ محوری ترین نفاق در کراچی به حسادت ساکنان بومی که هندی تبار هستند با سایر مردمانی که بعد ها به نسبت توسعه وگسترش شهر واساسات زندگی شهری به آن جا روی آورده اند بر می گردد وحتی احزاب سیاسی پر نفوذ تر در کراچی مربوط به بومی ها ومهاجرین می گردد. در کراچی نفاق ها بیشتر سیاسی ومافیایی است و ازین رو شناخت ایالت سند و جستجوی بافت ها وگسست ها پیچیده است وبعبارت دیگر بحران در کراچی مدرن است! اما این ایالت در بحران آفرینی وخشونت وکشتار چیزی از دوایالت دیگر کم ندارد.

چهارمین ایالت پاکستان پنجاب است که عمدتا خواست گاه سیاست مداران و زعمای پرقدرت این کشور بوده ونیز گنجینه ثروت وسرمایه پاکستان است، پنجاب بر علاوه سند، سرزمین حاصل خیزی است که به غیراز زراعت تا 80% صنایع پاکستان را در خود جای داده است ونسبت به ایالت سند بسیار پیشتر وتا ثیر گذار تر در اقتصاد ملی پاکستان است. بحران نا امنی وخشونت که ایالت های دیگر پاکستان را تا مرز انهدام زندگی عادی پیش برده پنجاب را نیز مصون نگذاشته است. پنجاب در حالتی قرار دارد که از اثر بی ثباتی، تحریم های اقتصادی غرب و نشانه های فروپاشی کشوری بنام پاکستان با فرار گسترده سرمایه مواجه بوده واکنون اکثر کارخانه ها یا تعطیل شده ویا ماشین آلات تولیدی و سرمایه ها به خارج منتقل گردیده است.

هدف از یاد داشت این سطور آن نیست که بگویم پاکستان به زودی از جغرافیای سیاسی جهان حذف می شود، پاکستان گرچه ازین خطر مبرا نیست ودشمنی اش با هند وترویج گرایش های قومی ومذهبی افراط گرایانه به قصد سر بازگیری در برابر هند، او را تا این نقطه رسانده است ولی درعین حال ظرفیت های بسیاری در ملت ودولت پاکستان برای نجاة خود نیز است، هدفم این است که ما نسبت به پاکستان چگونه می نگریم؟ آیا نگا ه ما صرفا قومی وتباری است ویا اینکه فراتر از آن مسائل کشوری را دنبال می کنیم که سخت با زندگی عادی وسیاسی ما سر وکار دارد؟

به نظر من واقعیت ها در پاکستان غیر از آن چیزی است که تعداد افراد سیاسی وغیر سیاسی کشور ما بر اساس سطحی نگری ویا منافع روز مره خود مطرح می کنند، در پاکستان تنها هزاره ها قربانی نمی شوند بلکه پاکستانی ها در کل قربانی سیاست هایی است که در 63 سال بازی نظامیان وسیاسیون شکل گرفته است. نه تنها پاکستانی ها بلکه مردم افغانستان نیز بخش بزرگی از دشواری هایش بازی های خطر ناک وآتشین این دو گروه پاکستانی است ومی بینیم که در افغانستان نیز گروه قومی خاصی اسیر مصیبت ها نیست بلکه ملتی در کام خود تلخی زهر کشنده را حس می کند.

شاید حوادث بسته به عوامل واماکن در قربانی کردن مردمان گرفتار آمده در حادثه شدت وضعف داشته باشد ولی موقف گیری برای انعکاس درد ها به صورت قومی وقبیلوی در گشودن گره وپیدا کردن راه حل کمک نمی کند، اگر چنین باشد پس باید برای قبایل دیگر آن سوی دیورند حق بدهیم تا در مرگ هم تباران شان در این سوی دیورند بیشتر از هم وطنان شان غوغا کنند وبالعکس در حالی که چنین حقی را قائل شدن در جهان امروز توجیهی غیر از انسان دوستی ندارد در حالی که سنت حاکم بر افکار واندیشه ها وعواطف ما کمتر انسانی وبیشتر قومی وتباری است واین در منطقه بحران زده ما زایشگر کینه ها وفاصله ها است.

به نظر من نگاه ما به حوادث پاکستان باید عمیق تر از سود جویی های روز مره ویا تبارز احساسات برای تشفی آلام درونی باشد، ما در کمربند حوادث وبحران هایی قرار داریم که قسما سال ها است که شروع شده ودوام دارد وقسما در حال تولد است، نه حاکمیت چند بلوچ ویا پنجابی وغیره در بلوچستان چیزی را در میزان این حوادث می افزاید ونه عدم حاکمیت آن ها چیزی را می کاهد، حوادث ریشه در حاکمیت افراد نه بلکه ریشه در سیاست هایی دارد که اکنون تمام شبه قاره وافغانستان در گیر آن است. ممکن است دوسه کسی از ما چند صباحی خوش برقصند که این کردیم وچنان نکردیم ولی این دل خوشی های ابن الوقتی سرابی بیش نیست، ما نسل تولد یافته در بحرانیم ودر کانون بحران پرورش یافته ایم وبرای آینده باید درس های زیادی آموخته باشیم.

 نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
موسی
چهارشنبه 1392/07/24 12:03 بعد از ظهر
مردم پاکستان در اوج توحش فکری و عقب ماندگی می باشند اگر جرایمی که در این کشور اتفاق می افتد بررسی کنید باید گفت این مردم از حیوان پسترند و بهتر است واقعیت انها را مردم بدانند نه دولت فکول کراواتی یشان را!!!
محمدرضا شفق
پنجشنبه 1392/03/2 11:51 بعد از ظهر
باعرض سلام خدمت استاد محترم وتشکر از تحلیل شما از وضعیت فعلی پاکستان.
پاکستان را میگویند چوچه نامشروع انگلستان میباشد من تا جایرابااین گفته موافق هستم ولی باید گفت امروز پاکستان در گرو مافیاهای انسان است تعدادی دنبال قتل، انسان کشی، غارت وویرانی است ودر این قسمت دولت پاکستان نیز متحیر است چه کند هیچ راهی ندارد ولی خود کرده را نی درد است ونه درمان پاکستان هم فقط رنج این کار را میکشد.
محمد امان عطایی
جمعه 1391/12/4 08:10 قبل از ظهر
جناب استاد جوادی تحلیل علمی از وضعیت پاکستان داشتید .
غلام نبی افضلی
شنبه 1391/10/30 06:48 قبل از ظهر
سلام خدمت آقای جوادی،

من نیز با این نوع نگرش در مورد پاکستا با شما توافق نظر دارم، بد بختانه نه تنها در کویته، که در سراسر پاکستان و حتی سراسر منطقه فردا ها و پس فردا های بد تر را با ید در انتظار بنشینیم.

اوضاع سیاسی/امنیتی رو به بدیست، من نا امیدم، مگر راه حل جادویی ای پیدا شود؟؟؟
عبدالله غفاری
پنجشنبه 1391/10/28 11:21 بعد از ظهر
معروف است که می گویند جهانی فکر کن ولی منطقه ای عمل کن.
این که پاکستان مثال یک خانه بر آب است و سیاست افغانستان در رابطه با پاکستان باید هوشیارانه و دوراندیشانه باشد فرمایش بجایی است که به آن اشاره کردید
اما تحلیلی که هدف عملیاتی نداشته باشد فاقد بعد کارآیی است فعلا مردمی که بیشترین آسیب و بیشترین هزینه را از اوضاع فعلی پاکستان متحمل می شوند قوم هزاره است چرا عمق فاجعه را درک نمی کنید؟! فروریختن ساختار پاکستان و محو آن از نقشه سیاسی جهان آیا قبل از محو و تصفیه نژادی هزاره های کویته اتفاق خواهد افتاد؟
Essa Omid
سه شنبه 1391/10/26 01:47 بعد از ظهر
سرور جوادی واقعا دقیق نوشتید.
عزت
سه شنبه 1391/10/26 12:16 بعد از ظهر
قرار داشتن در کمر بند بحرانها به معنی این نیست که دست روی دست بگذاریم و نظاره کنیم. شما به یک سلسله مسایل ساختاری نگاه کرده اید و مسایل نمایان و عاجل از نظر تان افتیده. گذشته از آن هیچ نباید فراموش کنیم که انگیزهای تحولات بزرگ مثبت همین علایق ابتدایی قومی و غیره است، این روشنفکران و فرهنگیان اند که با توجیه علمی و فرهنگی از نبضهای ساده موجهای بزرگ تغییر خلق می کند. با تمرکز صرف روی تصویر بزرگ و شما نسخۀ یأس پیچیده اید، باز هم فراموش نکنیم که حوادث هرچند ناگوار می توانند در دست رهبران دوراندیش فرصی شوند برای تغییر مثبت برای همه. اگر شماها پای پیش نگذارید و با یک دید اخلاقی تر وضعیت را هدایت نکنید طبعا مردم در کام قوم گرایی افراطی یا محدود اندیشی گیر خواهند کرد. سرفراز باشین
سه شنبه 1391/10/26 09:02 قبل از ظهر
در پاکستان ایالتی به نام سیستان و بلوجستان وجود ندارد.
پاسخ محمد سرور جوادی : درست است سیستان در فرهنگ سیاسی امروز پاکستان نیست ولی جغرافیای سیستان جزء هویت تاریخی بلوچ در منطقه است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic